Kauno Arkivyskupo Metropolito 50 metų kunigystės jubiliejus

Kauno kunigų seminarijoje paminėtas Arkivyskupo SigitoTamkevičiaus Auksinis kunigystės jubiliejus

Balandžio 19 d. rytmetį Kauno kunigų seminarijos Švenčiausiosios Trejybės bažnyčioje iškilmingas Šventąsias Mišias aukojo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ, koncelebravo seminarijos vadovybė. Sakydamas homiliją, arkivyskupas linkėjo drąsos ir ištvermės kunigiškame kelyje. Pasinaudodamas dienos liturginiu skaitiniu iš apaštalų darbų apie tai, kaip apaštalas Petras drąsiai stojo prieš teismo tarybą, Ganytojas išreiškė lūkestį, kad kiekvienas seminaristas kasdien ryšis būti toks pat drąsus, kaip apaštalas Petras. Pasak arkivyskupo, gyvenime būna akimirkų, kai žmogus paslysta, pasiduoda pagundoms ir išsižada Viešpaties. Tačiau Viešpats visuomet suteikia galimybę pasitaisyti - taip ir apaštalas Petras savo trigubą Jėzaus išsigynimą atitaisė trigubu meilės išpažinimu.

Baigiantis Šventoms Mišioms seminarijos bendruomenė pasveikino Ganytoją su auksiniu kunigystės jubiliejumi ir padėkojo už įkvepiantį kunigo tarnystės pavyzdį.

Komentarai:

Palikite atsiliepimą(Nerodomas viešai .)