Kauno kunigų seminarijos bendruomenės piligriminė kelionė į Šventąją Žemę

jer.jpg

2020 m. sausio 21 – 28 d. Kauno kunigų seminarijos bendruomenė lankėsi Šventojoje Žemėje.

Nuoširdžiai dėkojame visiems geradariams, Piligrimų centrui ir Kauno arkivyskupui emeritui Lionginui Virbalui SJ - kurie prisidėjo prie mūsų svajonės išsipildymo.

Kelionės tvarkaraštis:

I DIENA - Nazaretas. Pasivaikščiojome po miestą - Šv. Mišios šv. Juozapo bažnyčioje. Vakaro rožinio malda bazilikoje.

II DIENA - Vykome į Taboro kalną – Šv. Mišios Jėzaus atsimainymo bazilikoje. Pietūs ir edukacinė programa I a. Nazareto kaime.

III DIENA - Aplnakėme biblines vietas Galilėjoje. Kana, Tiberiados ežeras arba Galilėjos jūra. Palaiminimų kalnas –ten dalyvavome Šv. Mišiose, Šv. Petro namai Kafarnaume, Duonos padauginimo bazilika Tabgoje. Po pietų vykome į Betliejų.

IV DIENA - Betliejus – Dovydo miestas - Aplankėme Kristaus Gimimo grotą, Šv. Kotrynos baziliką. Vykome į Piemenėlių lauką. Po pietų vykome į Jeruzalę. Vakare aplankėme Raudų sieną.

V DIENA - Iš ryto išvykome į dykumą, sustojome šalia Šv. Jurgio vienuolyno – Šv. Mišios dykumoje, aplankėme Jėzaus krikšto vietą, Negyvąją jūrą. Užsukome į Jerichą – seniausią pasaulio miestą. Iš tolo matėme Gundymų kalną.

VI DIENA - Jeruzalė – anksti iš ryto keliavome į Kristaus kapo bažnyčia – Šv. Mišios. Keliavome į Siono kalną, dar vadinama Dovydo miestu, aplankėme Marijos Dangun Ėmimo baziliką, Sekminių vietą, paskutinės vakarienės menę. Vakaro malda su pranciškonais Kristaus Kapo bazilikoje.

VII DIENA - Iš ryto Getsemanės sode turėjome Šv. Mišias, aplankėme visų Tautų baziliką, ortodoksų Marijos kapo bažnyčią. Po pietų Kryžiaus kelias senamiesčio gatvėmis (Via Dolorosa).

VIII DIENA -Šv. Mišios prie Kristaus kapo. Grįžimas į Lietuvą.

 

 

 

ALBUMAS.jpg

Komentarai:

Palikite atsiliepimą(Nerodomas viešai .)