Kelionė į Estiją

estija.jpg

Birželio 13-16 d. Kauno kunigų seminarijos bendruomenė dalyvavo pažintinėje kelionėje į Estiją.

Bevažiuodami ne tik gėrėjomės gražiais vasariškos Estijos gamtos vaizdais, ne tik dėkojome Dievui už puikų saulėtą orą, bet ir sužinojome daug įdomių dalykų apie estų gyvenimą, kultūrą, istoriją, kalbą, papročius, politiką bei religiją. Taip šie mūsų Baltijos jūros kaimynai tapo mums artimesni.

Taline aplankėme vienintelę katalikų bažnyčią - šv. Petro ir Pauliaus katedrą, susitikome su vietos vyskupu, Estijos lietuvių bendruomene. Joje buvome šiltai priimti, o klierikai Vincentas bei Martynas atliko kelias dainas ir giesmes. Taip pat Taline, lydimi gidės - Estijos lietuvės Ivetos, aplankėme liuteronų Kaarli bažnyčią ir susitikome su jos pastoriumi. Buvome maloniai nustebinti, sužinoję, kad Estijos liuteronai visgi tiki realiu Kristaus buvimu ir pasilikimu Eucharistijoje. Esame dėkingi Estijos lietuvių bendruomenei už tai, kad pasirūpino, jog turėtume gides. 

Kitą kelionės dieną, lydimi Estijoje gyvenančios lietuvės Rugilės, iškeliavome į Saremos salą. Kėlėmės keltu, braidėme šiltoje jūros pakrantėje ir meldėmės už šią šalį, kurioje ateistais save laiko daugiau kaip pusė gyventojų. Galiausiai susitikome su Estijos Neokatechumenato bendruomenės klierikais iš skirtingų pasaulio šalių, prieš dvejus metus atvykusiais mokytis ir tarnauti Katalikų Bažnyčiai Estijoje. Vilties spindulys taip pat buvo ir apsilankymas graikų ortodoksų vienuolyne, kur buvome labai šiltai seserų priimti ir prašėme jų užtarimo maldoje. Įstrigo sesers vienuolės pastebėjimas, kad krikščionybė Estijoje dar miega. Turime vilties, kad jis pabus šioje šalyje, kuri savo kalboje net neturi būsimojo laiko - gal dėl to, kad visa jos istorija buvo vien okupacijos priespauda, atimanti tikrumą dėl rytdienos. 

Po kelionės į Estiją, Kauno kunigų seminarijos klierikai, išvyksta vasaros pastoracinei praktikai ir atostogoms. 

ALBUMAS.jpg

Komentarai:

Palikite atsiliepimą(Nerodomas viešai .)