KRISTAUS PAAUKOJIMAS IR DURŲ PAŠVENTINIMAS

grabnyios_dur_ventinimas.jpg

Vasario 2 d., šventėme grabnyčių šventę kartu su arkivyskupu Lionginu Virbalu SJ ir tikinčiųjų bendruomene.

Kauno kunigų seminarijos auklėtiniai sugrįžę po atostogų pradėjo antrąjį šių mokslo metų semestrą.

Visi drauge susirinkome seminarijos Švč. Trejybės bažnyčioje ir arkivyskupui pašventinus žvakes pajudėjome link Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedros. Ten buvo pašventintos naujosios arkikatedros durys ir drauge su tikinčiaisiais, bei gausiu vienuolių būriu, šventėme Eucharistiją.

Homilijos metu arkivyskupas pabrėžė ypatingą pašvęstojo gyvenimo brolių ir seserų misiją pasaulyje, bei ragino melsti daugiau pašaukimų į kunigystę ir vienuolystę.

.

 ALBUMAS.jpg

Komentarai:

Palikite atsiliepimą(Nerodomas viešai .)