KRISTAUS PAAUKOJIMO ŠVENTĖ

grabnycios2016.jpg

Vasario 2 d. Kauno seminarijos klierikai, drauge su  seserimis vienuolėmis ir broliais vienuoliais šventė Kristaus paaukojimo šventykloje šventę, liaudyje dar vadinamą grabnyčiomis.

17 val. Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ,  sesės vienuolės ir broliai vienuoliai rinkosi seminarijos Švč. Trejybės bažnyčioje, iš kurios procesijos būdu iškilmingai žengė į arkikatedrą. Arkikatedroje giedojome seną himną – Apreiškimo Švenčiausiajai Dievo Gimdytojai akatistą, šventėme Eucharistiją.

Kristaus paaukojimo šventykloje šventė yra ir Dievui pašvęstųjų asmenų – seselių ir brolių vienuolių diena. Arkivyskupas Lionginas homilijos pabaigoje dėkojo šiems Dievui ir Bažnyčiai pasišventusiems žmonėms už jų dovanojamus gyvenimus. Po Eucharistijos arkivyskupas pakvietė seseles ir brolius į arkivyskupijos kuriją pabuvimui drauge.

Komentarai:

Palikite atsiliepimą(Nerodomas viešai .)