Kristaus, Visatos Valdovo, iškilmė ir akolitų skyrimai.

skr.jpg

Š. m. Lapkričio mėnesio 24 dieną Bažnyčia mini Kristaus, Visatos Valdovo, iškilmę. Šią dieną Kauno Arkikatedroje Bazilikoje 12 valandą buvo švenčiama Eucharistija, kuriai vadovavo Kauno arkivyskupijos apaštalinis administratorius J.E. vysk. Algirdas Jurevičius.

Šv. Mišias koncelebravo prel. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, Kauno kunigų seminarijos rektorius, Jo Magnificencija kun. Ramūnas Norkus, taip pat seminarijos prefektas, kun. Kęstutis Genys. Šv. Mišiose patarnavo nuolatiniai diakonai, taip pat Kauno kunigų seminarijos auklėtiniai. Kaip jau įprasta, eilę metų seminarijos klierikams per Kristaus, Visatos Valdovo, iškilmę yra suteikiami akolito skyrimai. Šiais metais, švenčiant Eucharistiją, po homilijos buvo suteikiami akolito skyrimai dviem ketvirto kurso Kauno kunigų seminarijos klierikams: Mantui Šideikiui ir Eligijui Žakiui. Švenčiant iškilmę taip pat buvo išrinkti penki kandidatai nuolatinei diakonų tarnystei.

 

Klier. Mantas Kazlauskas

Nuotraukos klier. Zenono Turausko

 

ALBUMAS.jpg

Komentarai:

Palikite atsiliepimą(Nerodomas viešai .)