Kristaus, Visatos Valdovo iškilmė ir lektorių bei akolitų skyrimai

skyrimaikatedramaa.jpg

Lapkričio 25 –ąją, Kristaus, Visatos Valdovo iškilmės dieną, visi seminaristai pasiliko seminarijoje ir Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje šventė Eucharistiją kartu su susirinkusiais tikinčiaisiais. Liturgijai vadovavo seminarijos rektorius kun. Ramūnas Norkus, giedojo seminarijos auklėtiniai. Šv. Mišių pabaigoje klierikus laimino rektorius ir visi susirinkę tikintieji. Netrukus po to, dar kartą šventėme Eucharistiją Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje kartu su Kauno vyskupu augziliaru Algirdu Jurevičiumi, kuris suteikė lektoriaus ir akolito skyrimus trečio ir ketvirto kurso klierikams.

Lektoriams suteikiama atsakomybė skaityti ir skelbti Dievo žodį, mokyti vaikus ir suaugusiuosius tikėjimo ir ruošti juos vertai priimti sakramentus. Prieš skelbdami Dievo žodį kitiems, lektoriai yra raginami patys priimti jį su klusnumu Šventajai Dvasiai ir kasdien apmąstyti, kad vis labiau mylėtų Raštus ir viskuo, ką sako ir daro, liudytų pasauliui Išgelbėtoją Jėzų Kristų.

Akolitų atsakomybė yra padėti kunigams ir diakonams vykdyti jų tarnystę, dalinti Šventąją Komuniją tikintiesiems Liturgijos metu ir nešti ligoniams. Akolitai raginami rodyti nuoširdžią meilę Mistiniam Kristaus Kūnui, Dievo žmonėms, ypač silpniesiems ir ligoniams.

Naujieji lektoriai ir akolitai prašo melsti Dievą, kad pripildytų jų širdis meile.

Klier. Tautvydas Kapcevičius

 

ALBUMAS.jpg

Manto Vebeliūno nuotraukos

Komentarai:

Palikite atsiliepimą(Nerodomas viešai .)