Lankėsi kun. Hermanas Šulcas SDB (atnaujinta)

ruandosGruodžio 9 dienos vakare Kauno kunigų seminarijoje lankėsi lietuvių kilmės kunigas salezietis misionierius Hermanas Šulcas SDB su grupe ruandiečių.

Iškilmingų Šventų Mišių metu, svečias, sakydamas homiliją, pasakojo savo pašaukimo istoriją, kalbėjo apie darbo Ruandoje patirtį, ragino visuomet atrasti vietos ateinančiam Kūdikiui Jėzui. Svečias sakė, jog Ruandoje į prakartėlę guldomas kūdikis. O jis asmeniškai Kalėdų stebuklą patyręs du kartus – kai priglaudė paliktus ir mirštančius kūdikius. Svečias ragino visus susirinkusius išmokti džiugiai šlovinti Dievą. Taip, kaip daro afrikiečiai, dažnai kenčiantys baisų vargą ir nepriteklių.

Pasibaigus Šventoms Mišioms, svečias mielai bendravo su susirinkusiais, o jo jaunieji pagalbininkai sušoko keletą ruandietiškų šokių, padainavo dainų (Vieną jų, visus nustebindami, padainavo ir lietuviškai).

Vėliau bendrystė tęsėsi prie arbatos puodelio. Svečiams iš Ruandos seminaristai aprodė seminariją, papasakojo apie studijas. Kunigas Hermanas Šulcas pažadėjo dar ne kartą ateityje apsilankyti Kauno kunigų seminarijoje.

You must install Adobe Flash to view this content.

 

Pamokslo įrašas:

please install the flash player

Komentarai:

Palikite atsiliepimą(Nerodomas viešai .)