KAUNO KUNIGŲ SEMINARIJOJE LANKĖSI
KUN. HERMANAS ŠULCAS SDB IR GRUPĖ RUANDIEČIŲ

Vasrio 21 dieną Kauno kunigų seminarijoje svečiavosi lietuvių kilmės misijonierius Ruandoje kun. Hermanas Šulcas SDB su grupe savo globojamų ruandiečių jaunuolių.

Drauge su seminarijos vadovybe svečias aukojo vakaro Šventąsias Mišias.

Eucharistijos šventimui vadovavęs seminarijos rektorius mons. Aurelijus Žukauskas Mišių pradžioje kvietė melstis už kun. Hermaną, prašyti Dievo palaimos jo kilnioje misijoje ir naujų, brandžių pašaukimų. Kartu rektorius pasidžiaugė antrus metus trunkančia bendryste tarp Kauno kunigų seminarijos ir kun. Hermano.

Mišiose meldėsi ne tik seminaristai, bet ir gausi tikinčiųjų bendruomenė, susirinkusi į Švč. Trejybės bažnyčią ar jungdamasi į bendrą maldą Marijos radijo bangomis. Homiliją sakęs  kun. Hermanas Šulcas akcentavo, kad nereikia iš Dievo reikalauti. Svečias kalbėjo, kad jam šios dienos evangelijos skaitinio pabaiga („Jei tad jūs, būdami nelabi, mokate savo vaikams duoti gerų daiktų, juo labiau jūsų dangiškasis Tėvas duos gera tiems, kurie jį prašo. <...>Tad visa, ko norite, kad jums darytų žmonės, ir jūs patys jiems darykite; nes tai yra Įstatymas ir Pranašai“) žmogiškai nėra lengva: po Ruandoje vykusio pilietinio karo jis kelis kartus Dievą prašęs mirties, tačiau Jo valia buvo kitokia: reikėjo sugebėti ištiesti ranką kenčiantiems ir nevilties prispaustiesiems, o kartu ir pačiam ne sykį persirgti maliarija. Kartu svečias įtaigiai pasakojo apie savo pašaukimo misijai į Ruandą pradžią.

 Šventų Mišių metu džiaugsmingai savo kalba Viešpatį šlovino ruandiečiai, jau ne pirmą kartą kartu su kun. Hermanu besisvečiuojantys Lietuvoje ir netgi čia ketinantys studijuoti!

Pasibaigus Eucharistijai, seminarijos refektoriuje vyko agapė.

Komentarai:

Palikite atsiliepimą(Nerodomas viešai .)