KUNIGYSTĖS ŠVENTIMAI

Birželio 29 d., Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus iškilmėje, Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius SJ pašventino kunigu Kauno kunigų seminarijos auklėtinį diakoną Andrių Končių.

andriaus_kinigystes_sventimai.jpg

Švęsti iškilmingą Eucharistijos liturgiją ir melstis už šventinamąjį į kunigus diakoną susirinko gausus būrys tikinčiųjų, taip pat Andriaus artimieji, bendramoksliai ir draugai. Kunigas Andrius gavo arkivyskupo siuntimą vykti į vieną iš Romos universitetų ir toliau gilinti savo žinias vienoje iš Katalikų teologijos sričių. Visi kunigą Andrių sveikinę iškilmės dalyviai buvo pakviesti skanių bendrų pietų Šv. Apaštalų Petro ir Povilo parapijos salėje.

Linkime kunigui Andriui kantrybės ir uolumo studijose bei visokeriopų Dievo malonių, kad ir toliau išliktų ištikimas Kristui, mylėtų žmones ir uoliai jiems skelbtų Evangeliją.

Komentarai:

Palikite atsiliepimą(Nerodomas viešai .)