KUNIGYSTĖS ŠVENTIMAI

Rolandosventimai.JPG

Spalio 3 d. Kauno Šv. Jurgio kankinio bažnyčioje arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ kunigiškajai tarnystei pašventino brolį pranciškoną diak. Rolandą Taučių OFM.

Šventojo Pranciškaus asyžiečio minėjimo išvakarėse pašventintas kunigas br. Rolandas Taučius OFM yra baigęs Kauno kunigų seminariją, tad į jo šventimus atvyko ir buvę kurso draugai kunigai, o iškilmingame Eucharistijos šventime asistavo Kauno kunigų seminarijos klierikai. Kauno arkivyskupui Lionginui Virbalui SJ ši diena taip pat ypatinga – br. Rolandas yra pirmasis jo pašventintas kunigas.
Kunigo Rolando pasveikinti ir drauge dėkoti už kunigystės šventimų dovaną susirinko gausus būrys bičiulių ir giminių, taip pat brolių pranciškonų iš visos Lietuvos. Lietuvos pranciškonų provincijolas, br. Astijus Kungys OFM linkėjo kunigui Rolandui išlikti atviru ir pasiaukojančiu, o negandoms ištikus - nebijoti ieškoti pagalbos tarp savo brolių. Viešpats te laimina mūsų visų brolį Rolandą jo tarnystėje!

Komentarai:

Palikite atsiliepimą(Nerodomas viešai .)