LEKTORIŲ IR AKOLITŲ SKYRIMAI

skyrimai.JPG

Lapkričio 22 d., Kristaus Visatos Valdovo iškilmėje šeši Kauno kunigų seminarijos klierikai buvo paskirti lektoriaus ir akolito tarnystei.

Švenčiant Eucharistiją seminarijos Švč. Trejybės bažnyčioje, perskaitydamas šiai progai skirtą maldą, visus prieš altorių suklaupusius klierikus palaimino seminarijos rektorius mons. Aurelijus Žukauskas.

12 val. visi skubėjome į Kauno arkikatedrą, kurioje vyskupas Kęstutis Kėvalas suteikė lektoriaus skyrimus ketvirtojo kurso klierikams – Vincentui, Raimondui ir Emiliui. Jie tapo Šventojo Rašto liturginių skaitinių skaitovais. Klierikai Laimonas, Stasys ir Sigitas drauge su šešiais nuolatinio diakono tarnystei besiruošiančiais vyrais gavo akolito skyrimus ir nuo šiol turės ekstraordinarinę teisę dalinti Šventąją Komuniją ir nešti Švč. Sakramentą ligoniams.

Komentarai:

Palikite atsiliepimą(Nerodomas viešai .)