Lietuvių literatūros muziejuje

maironiopaveikslasŠiais metais sukanka 150 metų nuo mūsų literatūros klasiko Jono Mačiulio (Maciulevičiaus) – Maironio gimimo (1862m.) ir 80 metų nuo jo mirties (1932m.). Todėl šie metai paskelbti ir Maironio jubiliejiniais metais. 

Ta proga Kauno kunigų seminarijos bendruomenė, prisimindama savo ilgametį rektorių (1910 – 1932),  vasario 15 d. lankėsi Maironio lietuvių literatūros muziejuje. Vadovybę ir klierikus svetingai pasitiko šių namų šeimininkė poetė Aldona Ruseckaitė. Ji trumpai supažindino su Paco rūmų, kuriuose ilgą laiką gyveno Maironis, o  šiuo metu veikia  jo vardo literatūros muziejus, istorija. Direktorė, pradėdama ekskursiją,  papasakojo apie Maironio indėlį „sulietuvinant“ seminariją, jo rektoriavimo metu darytus statybos bei remonto darbus.

 Seminarijos bendruomenė turėjo galimybę apžiūrėti  kambarius, kuriuose gyveno, dirbo, priiminėjo svečius tuometinis kunigų seminarijos rektorius. Įdomu tai, kad šiuose kambariuose išlikę daug autentiškų daiktų. Kai kurių daiktų istoriją muziejaus direktorė papasakojo ir seminarijos bendruomenei, kartu labai tikroviškai atskleisdama literatūros klasiko gyvenimo būdą, asmenybės bruožus.

Šįkart,  per tradicinę trečiadieninę bendruomenės valandą, buvo galima tiesiog prisiliesti prie tikrojo Maironio, troškusio išgirsti gyvą, didingą ir šventą lietuvišką žodį. Gimtą žodį, kuriam  prel. Jonas Mačiulis negailėjo nei laiko, nei jėgų. Už galimybę apžiūrėti ekspoziciją ir pravestą ekskursiją  seminarijos bendruomenė dėkinga Maironio lietuvių literatūros muziejui.

Komentarai:

Palikite atsiliepimą(Nerodomas viešai .)