Lietuvos valstybės atkūrimo diena

virelis.jpg

Vasario 16 d. Kauno kunigų seminarijos bendruomenė šventė Lietuvos valstybės atkūrimo dieną ir meldėsi už Tėvynę.

Vasario 16 – tosios išvakarėse Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikoje, prie garbinimui išstatyto Švč. Sakramento meldėmės už Lietuvą Švč. Mergelės Marijos rožinį, taip pat giedojom giesmes, skaitėm Šventojo Rašto ir šventųjų užrašytų maldų ar mąstymų ištrauka.

Ryte, po rytmetinės brevijoriaus maldos, seminarijos kiemelyje tradiciškai iškėlėme Lietuvos trispalvę. Po pusryčių seminarijoje, vėl vykome į Kristaus Prisikėlimo baziliką, kur dalyvavome 10 val. iškilmingose Šv. Mišiose dėkojant Dievui už nepriklausomybę. Šv. Mišias aukojo ir homiliją sakė arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ, koncelebravo arkivysk. Emeritas Sigitas Tamkevičius SJ, vysk. Algirdas Jurevičius, Kauno kunigų seminarijos rektorius Ramūnas Norkus ir kiti Kauno arkivyskupijos kunigai.

Dėkojame Dievui už Tėvynę Lietuvą ir laisvės dovaną.

Klier. Dovydas Paulikas

ALBUMAS.jpg

Klier. Tautvydo Kapcevičiaus nuotraukos

Komentarai:

Palikite atsiliepimą(Nerodomas viešai .)