MALDA UŽ ŽUVUSĮ LENKIJOS PREZIDENTĄ

malda_uz_PL_prezidenta.jpg

Rugsėjo 15 d. Kauno kunigų seminarijos klierikai meldėsi už žuvusį Lenkijos Respublikos prezidentą Lech Kaczyński.

   2016m. rugsėjo mėn. 15d. Aleksote apsilankė gausi kaimyninės Lenkijos valstybinė delegacija, padėti Lenkijos vėliavos spalvų gėlių vainiką ir uždegti baltas ir raudonas žvakes prie ąžuoliuko, kurį 2010 metų balandžio 17d. Aleksoto bendruomenės centras pasodino VDU Botanikos sode,  pagerbiant Lenkijos Prezidentą Lech Kaczynski su ponia ir kitus valstybės, bažnyčios ir kariuomenės vadovus žuvusius prie Smolensko sudužus Lenkijos  prezidento lėktuvui.  Atsitikus šiai tragedijai Aleksoto bendruomenė parodė atjautą ir supratimą atsitikus tokiai kaimyninės šalies nelaimei. Šį kartą, dar kartą nulenkti galvas atvyko garbinga delegacija:  Lenkijos Respublikos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Lietuvoje Jarosław Czubiński,  Lenkijos Respublikos ministras Jan Paris, buvęs užsienio reikalų ministras Pawel Kowal, Lenkijos instituto Vilniuje direktorius Marcin Łapczyński, knygos „Prezydent Lech Kaczyński 2005-2010“  autorius Sławomir Cenckiewicz. Pasimelsti už žuvusius atvyko Popiežiškasis prelatas prof. Vytautas Steponas Vaičiūnas, Aleksoto Šv. Kazimiero parapijos klebonas kanauninkas Valius Zubavičius, gausus būrelis Kauno kunigų seminarijos klierikų, Lietuvos Šaulių sąjungos Vytauto Didžiojo 2 rinktinės vadas Židrūnas Šadauskis,  Aleksoto seniūnijos ir bendruomenės nariai. Kaip ir tada prieš 6 metus, pagerbimo valandą liaudies dainas dainavo Kauno vyrų choras „Perkūnas“, vad. Romaldo Misiukevičiaus.  Lietuvos Šaulių sąjungos Vytauto Didžiojo 2 rinktinės Aleksoto būrio šauliai atidavė pagarbą ir iššovė tris pagarbos salves.  Lenkijos Respublikos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Lietuvoje Jarosław Czubiński pasakė išskirtinę padėką aleksotiškiams, kurie sunkią netekties valandą ištikusią kaimyninę šalį taip jautriai pagerbė žuvusius. Prelatas Vytautas Vaičiūnas pasimeldė už žuvusius aviakatastrofoje ir lenkų kalba tarė užuojautos žodį. Gerų kaimynų: Lietuvos ir Lenkijos draugystės ir atminties vardan visi iškilaus renginio dalyviai nusifotografavo prie atminties ąžuoliuko.

Kauno kunigų seminarijos prokuratorius Zenonas Šalna

Nuotraukos Rimanto Žeimio

ALBUMAS.jpg

Komentarai:

Palikite atsiliepimą(Nerodomas viešai .)