Maldų už pašaukimus savaitė

savait.JPG

Šiandien prasideda maldų už pašaukimus savaitė. Kviečiame drauge melsti naujų pašaukimų į kunigystę.

MALDA UŽ PAŠAUKIMUS

 

Viešpatie Jėzau, kaip kadaise pašaukei pirmuosius mokinius,

idant juos padarytum žmonių žvejais, taip ir šiandien

leisk skambėti Tavo mielam kvietimui:

„Ateik ir sek paskui mane!“

 

Suteiki jaunuoliams ir jaunuolėms malonę guviai atsiliepti į Tavo malonės balsą!

 

Palaikyk apaštalinį vyskupų, kunigų

ir savo gyvenimą pašventusiųjų triūsą.

 

Duok ištvermės mūsų seminaristams ir visiems, kurie siekia įgyvendinti

visiškai Tavo tarnystei paaukoto gyvenimo idealą.

 

Pažadink mūsų bendruomenėse įsipareigojimą misijoms.

 

Siųsk, Viešpatie, darbininkų į savo pjūtį ir neleisk,

kad žmonija pražūtų dėl ganytojų, misionierių ir

Evangelijos reikalui pasiaukojusių žmonių stygiaus.

 

Marija, Bažnyčios Motina, kiekvieno pašaukimo pavyzdy,

padėk mums atsakyti „taip“ Viešpačiui, kuris mus kviečia

būti dieviškojo plano bendradarbiais. Amen.

Šventasis Jonas Paulius II, 1987

 

„Mano maldos“, Dialogo institutas, 2006

 

Komentarai:

Palikite atsiliepimą(Nerodomas viešai .)