MĄSTYMO MALDA KITAIP

markovas.jpg

Lapkričio 16 d. Kauno kunigų seminarijos klierikai susitiko su Kauno jėzuitų gimnazijos kapelionu kun. Eugenijumi Markovu SJ.

Nuo seno seminarijos reguloje yra numatytas laikas mąstymo maldai. Paprastai po vakarinės liturginių valandų maldos ir sąžinės peržvalgos  seminarijos dvasios tėvas pateikia keletą minčių, kurias klierikai apmąsto tyloje. Visgi rektoriaus iniciatyva kartais esame pakviečiami mąstymą atlikti kitaip nei esame įpratę.

Šį kartą senajame „Perkūno“ name susitikome su Kauno jėzuitų gimnazijos kapelionu kun. Eugenijumi Markovu SJ, kurio nuotraukomis ir filmuota medžiaga iliustruotas pasakojimas nukėlė mus į Afrikos rytinėje dalyje esančią valstybę – Keniją. Kun. Eugenijus Kenijos sostinėje Nairobyje trejus metus studijavo teologiją, taip pat ten buvo įšventintas diakonu. Išgirdome apie masajų gentį, Kibera lūšnyną Nairobyje, ten gyvenančius vargšus bei jiems tarnaujančius tėvus jėzuitus. Sužavėjo pasakojimas apie Kauno ir Vilniaus jėzuitų gimnazijų mokinių iniciatyvą surinkti pinigėlius ir pagelbėti bent vienai neturtingai Kibera lūšnyno šeimai.

Rankose palaikę afrikiečio apavą, pagamintą iš panaudotų automobilinių padangų tikriausiai ne vienas iš mūsų susigėdome prisiminę, jog kartais dejuojame dėl visiškai nereikšmingų dalykų... 

Komentarai:

Palikite atsiliepimą(Nerodomas viešai .)