Mato ir Gedimino kunigystės šventimai Šiauliuose

siauliu.JPG

2020 m. birželio 19 d. Bažnyčioje buvo švenčiama Švč. Jėzaus Širdies iškilmė, kuri dviems Šiaulių vyskupijos diakonams, buvusiems Kauno kunigų seminarijos auklėtiniams – Matui ir Gediminui – buvo išskirtinė, nes tądien vyskupas Eugenijus Bartulis juos pašventino kunigais.

Į dvyliktos valandos šventasias Mišias Šiaulių katedroje susirinko nemažas būrys diakonų Mato ir Gedimino giminių, draugų ir artimųjų, bei kitų tikinčiųjų melstis už šventinamuosius. Po homilijos, šventinimo apeigų pradžioje diakonai buvo viešai pristatyti ir patvirtintas jų tinkamumas šventinimui. Po to Matui ir Gediminui patvirtinus norą tapti kunigais bei pažadėjus pagarbą ir klusnumą savo vyskupijos vyskupui Eugenijui bei jo įpėdiniams, buvo giedama visų šventųjų litanija, kad Dievas jų užtarimu, „išlietų savo palaiminimų malonę“. Giedant litaniją šventinamieji sukniubo kniūbsti, o visi susirinkusieji suklupo, nusižemindami bei ypatingai atsiėdami maldai. Po litanijos visi buvo pakviesti melstis tyloje, o tuo metu vyskupas Eugenijus malda ir rankų uždėjimu pašventino Gediminą ir Matą kunigais. Po to priėjo kiekvienas Mišiose dalyvavęs kunigas ir asmeniškai meldėsi už pašventintuosius. Po maldos neopresbiteriai Matas ir Gediminas brolių kunigų buvo aprengti kunigiškais Mišių drabužiais – arnotais – o vyskupas jų delnus patepė Krizmos aliejumi. Vyskupas ir kunigai pasveikino naujuosius bendradarbius ir buvo tęsiamos Šv. Mišios. Po Mišių buvo išstatytas Švč. Sakramentas ir drauge meldėmės Švč. Jėzaus Širdies litaniją.


Po apeigų buvo paskelbti naujųjų kunigų skyrimų dekretai:
Kun. Matas paskirtas vikaru į Šiaulių Šv. Jurgio parapiją;
Kun. Gediminas vikaru į Kelmės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų parapiją.

Meldžiame broliams kun. Matui ir kun. Gediminui Dievo palaimos, Švč. M. Marijos globos ir ištvermės pašaukimo kelyje!


Klier. Jonas Urbas MIC

nuotr. klier. Zenono Turausko

ALBUMAS.jpg

Komentarai:

Palikite atsiliepimą(Nerodomas viešai .)