MINĖJOME ŠV. KARALAITĮ KAZIMIERĄ

kazimieras.JPG

Kovo 4 d., minėdama šventąjį Lietuvos globėją, Kauno kunigų seminarijos bendruomenė drauge su vyskupu Kęstučiu Kėvalu iškilmingai šventė Eucharistiją ir bendravo bendruomenės valandoje.

Po Eucharistijos ir pusryčių su vyskupu Kęstučiu Kėvalu susitikome seminarijos „židinio“ kambaryje. Kiekvienas pasidalinę kas kuom gyvename, klausėmės vysk. Kęstučio įspūdžių iš neseniai vykusio Lietuvos vyskupų „Ad limina“  vizito Vatikane. Patį vyskupą Kęstutį labiausiai sužavėjo popiežiaus Pranciškaus gebėjimas betarpiškai ir šiltai bendrauti. Žinant, jog popiežiaus dienotvarkė labai įtempta, - net iki pietų jis turi mažiausiai 7 susitikimus, Lietuvos vyskupams skirtas laikas (1 val. 40 min.) buvo išskirtinio dėmesio parodymas.

Po susitikimo vykusioje asmens kultūros paskaitoje studijų dekanas prelatas Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS visus klierikus šv. Kazimiero iškilmės proga vaišino šokoladu primindamas, jog iškilmėje  gavėnios pasninkas negalioja.

Komentarai:

Palikite atsiliepimą(Nerodomas viešai .)