Minėjome kun. Severino OFM 50 m. kunigystės Jubiliejų

severino_jub..jpg

Gegužės 26 d. ryte Kauno kunigų seminarijoje šv. Mišias aukojo kunigas pranciškonas Severinas Holocher, buvęs seminaristų dvasios tėvas. Kun. Severinas šventė 75 metų gimimo ir 50 metų kunigystės jubiliejus.

Pradėdamas šv. Mišias, tėvas Severinas pabrėžė, kad nors ir džiaugiasi galėdamas kartu švęsti, visgi tai ne jo, o Kristaus mūsų tarpe šventė. “Pašaukimas yra dovana ir pareiga”, - sakė svečias. Sakydamas homiliją, tėvas Severinas palinkėjo broliams nebijoti eiti per kartais tamsų gyvenimo tunelį, vedantį į šviesą, ir prašyti nukryžiuotą bei prisikėlusį Kristų, kad būtų kartu su mumis kelyje į džiaugsmą. 

Seminaristų dekanas Gediminas, sveikindamas dvasios tėvą “emeritą” pastebėjo, kad prieš 50 metų ištartas Dievui “taip”, tebeaidi tėvo Severino gyvenime iki šiol. 

Atsisveikindamas tėvas Severinas palinkėjo seminaristams: “Jei norite, kad Dievas būtų jūsų draugu, puoselėkite draugystę su žmonėmis”.

V kurso klierikas Sigitas Jurkštas 

ALBUMAS.jpg  

Komentarai:

Palikite atsiliepimą(Nerodomas viešai .)