MOKSLO METŲ PABAIGA

pasisedekim16.jpg

Birželio 11 d. Kauno kunigų seminarijos klierikai švęsdami Eucharistiją dėkojo Dievui už pasibaigusius mokslo metus ir išvyko į namus truputį pailsėti bei atlikti pastoracinę praktiką.

Mokslo metų ir pavasario egzaminų sesijos pabaigą seminarijoje tradiciškai vainikuoja neformalus vakaras „Pasisėdėkime“, kurį šiemet birželio 9 d. organizavome Kaulakiuose, pono Algimanto Babiliaus sodyboje. Kadangi Kaulakiai yra netoli Šiluvos, nusprendėme aplankyti Švč. Mergelės Marijos Apsireiškimo koplyčią ir ten pasimelsti. Atvykę į pono Algimanto sodybą leidome sau truputį papramogauti – žaidėme krepšinį, kepėme dešreles, maudėmės ir plaukiojome valtimi bei vandens dviračiu Liolingos upės užtvankoje.

Birželio 10 d. drauge meldėmės su Kauno arkivyskupijos jaunimu, kuris rinkosi į Šv. Jurgio Kankinio bažnyčią švęsti Eucharistiją ir prasmingai pradėti vasarą renginyje „PaJuDam Vasara“.  Pasibaigus šiam renginiui, vėlai vakare dar kartą sugrįžome į Šv. Jurgio bažnyčią pagarbinti Švč. Sakramentą ir melstis už jaunus žmones susitaikinimo pamaldose, kurioms vadovavo seminarijos dvasios tėvas kun. Aldonas Gudaitis SJ.

Naujiems mokslo metams į seminariją visi klierikai susirinks rugpjūčio 27 d. 

Komentarai:

Palikite atsiliepimą(Nerodomas viešai .)