Mokslo metų pabaigos šventė

isleistuves.JPG

Gegužės 22 dieną Kauno kunigų seminarijos auklėtiniai šventė mokslo metų pabaigą. Šventosioms Mišioms vadovavo arkivyskupijos apaštalinis administratorius vyskupas Algirdas Jurevičius.

Po Šventųjų Mišių, vyskupui Algirdui Jurevičiui įteikėme Kauno kunigų seminarijos vinjetę, o atsisveikindami su mūsų seminarijos dvasios tėvu, kunigu Giedriumi Bakūnu MIC, padovanojome relikvijorių ir liturginį drabužį, kaip ženklą toliau ištikimai tarnauti Dievui ir žmonėms.

Visos bendruomenės vardu norime išreikšti gilų dėkingumą Jums, gerbiamas dvasios tėve, už dvasingą bendruomenės auklėjimą, už tai, kad visados būdavote šalia ir stiprindavote mus ne tik Eucharistija, Dievo žodžiu, bet ir savo pavyzdžiu. Tegul Dievas Jus gausiai apdovanoja reikiamomis malonėmis kunigystės tarnystėje. Ačiū už tai, kad buvote mūsų dvasios tėvas.

Su pagarba,

Kauno kunigų seminarijos bendruomenė.


ALBUMAS.jpg

Komentarai:

Palikite atsiliepimą(Nerodomas viešai .)