KAUNO KUNIGŲ SEMINARIJA PRADEDA NAUJUS MOKSLO METUS

Šių metų, rugsėjo 2 d. Kauno arkikatedroje bazilikoje naujuosius mokslo metus Šv. Mišiomis pradėjo Kauno miesto akademinė bendruomenė kartu su Kauno kunigų seminarijos auklėtiniais. Už susirinkusią akademinę bendruomenę meldėsi arkivyskupas Sigitas Tamkevičius.

 

peitus2.jpg

Vyskupas augziliaras Kęstutis Kėvalas pamokslo metu pabrėžė, kaip svarbu mokslą statyti ant tvirtų moralinių pamatų. Tokiu būdu studijos universitete išplečia žmogaus vaizduotės ir kūrybos galimybes, o tai yra didelė dovana tiek pačiam studijuojančiam, tiek visuomenei. Kauno kunigų seminarijos klierikai linki gerų rezultatų šiais akademiniais mokslo metais ir tikisi, kad Šv. Mišių pabaigoje gautas arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus palaiminimas padės akademinei bendruomenei siekiant žemiškojo mokslo nepamiršti semtis išminties iš Dievo.

Po Šv. Mišių Kauno kunigų seminarijos auklėtiniai ir ugdytojai bendravo prie šventinio pietų stalo. Po pietų, visi dar kartą susirinko bendrai maldai seminarijos bažnyčioje, kur susitikimą vainikavo bendra nuotrauka.

Komentarai:

Palikite atsiliepimą(Nerodomas viešai .)