MOKSLO METŲ PRADŽIA

rugsejis2016.jpg

Prieš savaitę grįžę iš vasaros pastoracinės praktikos, rugsėjo pirmąją drauge su visu Lietuvos akademiniu jaunimu studijas pradėjo ir Kauno kunigų seminarijos klierikai.

Šiemet į Kauno kunigų seminariją įstojo keturi jauni vyrai, iš kurių trys studijuoja Vytauto Didžiojo universiteto katalikų teologijos fakultete, o vienas metams vyks į Vilniaus Šv. Juozapo seminarijos parengiamąjį kursą.

Kaip ir kiekvieną rugsėjo pirmąją, dėkoti Dievui už galimybę studijuoti ir su tikinčiu jaunimu vienytis Eucharistijoje rinkomės Kauno arkikatedroje. Eucharistijos šventimui vadovavo ir homiliją pasakė Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ.

Po pietų Kauno kunigų seminarijos klierikai išvyko keturių dienų rekolekcijoms į brolių benediktinų vienuolyną Palendriuose.

ALBUMAS.jpg

Komentarai:

Palikite atsiliepimą(Nerodomas viešai .)