Mokslo metų pradžios šventė

labaigrazu.jpg

Rugsėjo 2 d. seminarijos bendruomenė dalyvavo mokslo metų pradžios šventėje.

Prabėgo dar viena nuostabi ir šilta vasara. Ir štai rugsėjis pasibeldė į seminarijos kiemo duris. Šiais mokslo metais seminarijos duris pravėrė 24 klierikai. Pirmakursiams broliams tai pirmas rugsėjis seminarijoje, šeštakursiams - paskutinis. Kaip ir kiekvienais metais, mokslo metų pradžios šventę pradėjome iškilmingomis Šv. Mišiomis Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje. Šv. Mišioms vadovavo Kauno arkivyskupijos apaštalinis administratorius vyskupas Algirdas Jurevičius. Šv. Mišias koncelebravo Kauno kunigų seminarijos rektorius Ramūnas Norkus, seminarijos studijų dekanas prel. Vytautas S. Vaičiūnas, bei kiti arkivyskupijos kunigai, kurie atlieka kapeliono arba dėstytojo tarnystę įvairiose Kauno miesto mokymo įstaigose. Mišioms patarnavo Kauno kunigų seminarijos auklėtiniai. Į šv. Mišias susirinko Kauno aukštųjų mokyklų rektoriai, fakultetų dekanai, dėstytojai, mokytojai, studentai ir moksleiviai. Po šv. Mišių seminarijos bendruomenė išvyko į Krekenavą, kur aplankė Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų baziliką ir pasivedė Dievo Motinos, Malonių Versmės, globai. Mergele Marija, saugok ir globok savo vaikus!

Klier. Zenonas Turauskas

 nuotraukos Klier. Tautvydo Kapcevičiaus 

ALBUMAS.jpg

Komentarai:

Palikite atsiliepimą(Nerodomas viešai .)