Mokslo metų užbaigtuvės

lgin.jpg

Birželio 7 d. mokslo metų užbaigimo proga lankėmės Marijampolėje esančiame palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio muziejuje ir koplyčioje, kur šeši būsimi diakonai davė celibatinio gyvenimo ir klusnumo bažnytinei vyresnybei įžadus.

Vos tik pradėjus vasaros vėjams nešti šiltus orus, baigėsi dar vieneri mokslo metai Kauno kunigų seminarijoje. Po sunkios egzaminų sesijos, paminėti mokslo metų pabaigą išvykome į Marijampolę. Ten aplankėme Palaimintojo Jurgio Matulaičio muziejų, iš kurio išėjome įkvėpti ir sužavėti šio kilnaus ganytojo. Aplankėme ir specialiuosius senelių namus, kuriuose gyvena senyvo amžiaus kunigai. O 15 val. įvyko pagrindinis dienos įvykis - celibato ir klusnumo įžadų davimas Marijampolės šv. Arkangelo Mykolo bazilikoje. Šiais metais šiuos įžadus davė šeši penkto kurso klierikai, kurie jau šią vasarą bus pašventinti diakono tarnystei. Vakarą baigėme malda ir bendryste pal. Jurgio Matulaičio tėviškėje.

Klier. Zenonas Turauskas

ALBUMAS.jpg

Komentarai:

Palikite atsiliepimą(Nerodomas viešai .)