MONS. KUN. VYTAUTO SIDARO LAIDOTUVĖS

Rugsėjo 25 d. Šv. Mikalojaus bažnyčioje atsisveikinome su teologijos mokslų daktaru, monsinjoru kunigu Vytautu Sidaru.

Kun._Vytauto_Sidaro_laidotuvs.JPG

Monsinjoras kunigas Vytautas Sidaras mirė sulaukęs devyniasdešimties metų. Per 66 kunigiškosios tarnystės metus mons. kun. Vytautas tarnavo įvairiose pareigose: klebonavo, buvo Kaišiadorių vyskupijos kurijos kancleris, devynis metus (1983 – 1992 m.) darbavosi Kauno kunigų seminarijoje: dėstė dogminę teologiją, ėjo prefekto ir vicerektoriaus pareigas. Mons. kun. Vytautas Sidaras taip pat yra žinomas ir kaip kelių mokslinių publikacijų bei knygos „Visa tebūna viena“ autorius. Paskutinius 22 metus mons. kun. Vytautas buvo Kauno seserų benediktinių vienuolyno kapelionas, kol leido sveikata, toliau dėstė Kauno kunigų seminarijoje. Buvo uolus ir ypač vaikų, besiruošiančių Pirmąjai Komunijai, mylimas nuodėmklausys.

Atsisveikinti su mons. kun. Vytautu susirinko gausus būrys kunigų – buvusių studentų, draugų ir kolegų. Eucharistijos šventimui vadovavo Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius SJ, drauge su Panevėžio vyskupu Lionginu Virbalu SJ bei Kaišiadorių vyskupu emeritu Juozu Matulaičiu.

Mons. kun. Vytautas palaidotas Šv. Mikalojaus bažnyčios šventoriuje.

Komentarai:

Palikite atsiliepimą(Nerodomas viešai .)