MONS. KUN. VYTAUTO SIDARO MIRTIES METINĖS

IMG_1386.JPG

Rugsėjo 26 d. prisimindami prieš metus mirusį ilgametį seminarijos dėstytoją  mons. kun. Vytautą Sidarą šventėme Eucharistiją Šv. Mikalojaus (benediktinių) bažnyčioje.

Mons. kun. Vytautas Sidaro kapas yra šalia Šv. Mikalojaus bažnytėlės bei  Kauno seserų benediktinių vienuolyno, kuriame jis 22 metus tarnavo atlikdamas kapeliono pareigas. Eucharistijos šventimui vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ, koncelebravo dabartinis vienuolyno kapelionas mons. kun. Adolfas Grušas, seminarijos prefektas kun. Kęstutis Genys, kun. Artūras Kazlauskas. Homiliją pasakė seminarijos studijų dekanas, prelatas kun. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS.

Po Eucharistijos šventimo arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ pašventino antkapinį paminklą, kuriame įrašyti prasmingi apaštalo Pauliaus žodžiai: „Nė vienas iš mūsų negyvena sau, nė vienas sau nemiršta. Taigi, ar gyvename ar mirštame, esame Viešpaties.“ (Rom 14, 7-8).

Komentarai:

Palikite atsiliepimą(Nerodomas viešai .)