NACIONALINIAME GAILESTINGUMO KONGRESE

KONGRESAS.jpg

Gegužės 6 – 8 d. Kauno kunigų seminarijos klierikai dalyvavo Nacionaliniame Gailestingumo Kongrese.

Labai džiaugėmės galėdami dalyvauti šiame svarbiame renginyje, kurį Lietuvai Gailestingumo Jubiliejaus proga dovanojo Bažnyčia. Nuo pat pirmų atvykimo akimirkų džiugino puiki renginio organizacija bei visuomet  linksmi ir pagelbėti pasiruošę savanoriai. Užsiregistravę ir gavę piligrimo krepšelius, susitikome Vilniaus arkikatedros aikštėje, kurioje vyko šeštadienio vakaro liturgijos repeticija.

Pailsėję mus broliškai priėmusioje Vilniaus Šv. Juozapo seminarijoje, šeštadienio ryte rinkomės bendrai maldai arkikatedroje ir turėjome galimybę dalyvauti rytinėje kongreso programoje bei po pietų vykusiose Susitaikinimo pamaldose. Vakare Kauno seminarijos klierikų laukė atsakinga užduotis – patarnauti Eucharistijos liturgijoje, kuriai vadovavo Jo Eminencija Kardinolas Audrys Juozas Bačkis. Atlikę šią garbingą pareigą galėjome džiaugsmingai leisti vakarą puikiame koncerte, kuriame dalyvavo ir konkurso „Italijos balsas“ nugalėtoja ses. Cristina Scuccia.

Sekmadienį drauge su keliais tūkstančiais kongreso dalyvių ir Vatikano valstybės sekretoriumi Kardinolu  Pietro Parolin ėjome iškilmingoje procesijoje nuo Lietuvos Respublikos Seimo iki arkikatedros  Gedimino prospektu nešdami Gailestingojo Jėzaus paveikslą bei apmąstydami Kristaus palaiminimus. Po kongreso kulminacijos -  iškilmingos Eucharistijos Katedros aikštėje ir bendrų pietų, kuriais mus pavaišino Gailestingumo šventovės rektorius kun. Vaidas Vaišvilas, leidome vakarą Vilniaus senamiestyje.

Apmąstyti vieną iš svarbiausių Dievo savybių – gailestingumą, ir pasiryžti ją atspindėti savo gyvenimu kasdienybėje. Toks buvo šio renginio tikslas. Juk gailestingumas ir yra tikrasis Meilės vardas. Meldėmės ir mokėmės būti gailestingais, kad geriau pažintume patį Dievą ir per gailestingumą leistume Jį atpažinti kitiems. 

Komentarai:

Palikite atsiliepimą(Nerodomas viešai .)