Nauji mokslo metai seminarijoje

mokslo_met_pradzia.jpg

Rugpjūčio 27 d. Kauno kunigų seminarijoje, klierikams sugrįžus po vasaros atostogų bei pastoracinės praktikos, prasidėjo nauji mokslo metai.

Šioje seminarijoje besiruošiančių kunigo tarnystei jaunų vyrų gretos pasipildė šešiais pirmakursiais bei vienu ketvirtakursiu ir šiais metais siekia devyniolika.Viena iš seminaristų formacijos dalių yra katalikų teologijos studijos Vytauto Didžiojo universitete, todėl jas dar tik šiais metais pradėsiantieji jau priešpiet dalyvavo įvadiniame susitikime Katalikų teologijos fakultete. Jiems sugrįžus, visiems pasisotinus prie bendro pietų stalo ir kartu pasimeldus vidudienio maldą, iki pat vakarienės vyko tradicinis - kiekvieno semestro pradžioje atliekamas - klierikų apsikeitimas kambariais (kraustymasis). Pavalgius ir pasimeldus vakaro maldą, susirinkome į koplyčią, kur naujasis seminarijos rektorius kun. dr. Ramūnas Norkus tarė šiltą pasveikinimo žodį, o po trumpo kiekvieno seminaristo prisistatymo, kartu su prefektu kun. Kęstučiu Geniu ir dvasios tėvu kun. Andriumi Končiumi, pristatė seminarijos tvarką, naujų mokslo metų programą ir pramatomus įvykius.

Ypatingas mūsų laukiamas įvykis — popiežiaus Pranciškaus vizitas Lietuvoje. Jo programą, tvarką bei būsimas seminaristų tarnystes vizito metu pristatė Kauno arkivyskupijos sielovados programų koordinatorė Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė. Po šio pristatymo vyko tradicinis seminaristų pareigybių perdavimas: penktakursiai perdavė savo tarnystes žemesnių kursų seminaristams. Naujuoju studentų dekanu tapo klier. Mantas Šideikis, klebonu — klier. Eligijus Žakys, viceklebonu — klier. Rokas Maziliauskis, I-o kurso formarijumi — klier. Gintas Petkevičius, seminarijos internetinio puslapio redaktoriumi ir fotografu — klier. Tautvydas Kapcevičius, seminarijos metraštininku ir redaktoriaus pagalbininku — klier. Dovydas Paulikas, atsakinguoju už skalbyklą ir medicininę pagalbą — klier. Mantas Kazlauskas, atsakinguoju už sporto   renginius — klier. Paulius Ričkus. Seminarijos kultūros ministru ir toliau bus klier. Martynas Povylaitis SC.

Prašome nuolat lydėti malda seminarijos auklėtinius ir vadovybę.

Klierikas Tautvydas Kapcevičius

Nuotraukų autorius: klierikas Edgaras Versockis

ALBUMAS.jpg

Komentarai:

Palikite atsiliepimą(Nerodomas viešai .)