Padėka už tarnystę

padkos.JPG

Šiandien į ryto šv. Mišias seminarijos bažnyčioje susirinkusi mūsų bendruomenė (darbuotojai ir seminaristai) meldėsi už seminarijos geradarius.

Iš kurių ypač išskyrėme sesę Aliną Naruševičiūtę FDJC. Dėkojome Dievui už 10 metų trukusią Jos tarnystę. Sesuo dirbo Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje ir seminarijoje, uoliai rūpinosi palaikyti švarą ir tvarką. Po šv. Mišių dėkojome ir atsisveikinome su sese Alina, baigusia šią savo tarnystę.

Klier. Jonas Urbas MIC

nuotraukos Klier. Zenono Turausko

 

ALBUMAS.jpg

Komentarai:

Palikite atsiliepimą(Nerodomas viešai .)