Padėkos vakaras seminarijos geradariams

kininkai.jpg

Vasario 25 d. Kauno kunigų seminarijos bažnyčioje buvo aukojamos Šv. Mišios už ūkininkus, kurie dosniai remia mūsų seminariją.

Šv. Mišioms vadovavo ir homiliją sakė Kauno kunigų seminarijos rektorius kun. Ramūnas Norkus, koncelebravo seminarijos prefektas kun. Kęstutis Genys ir Babtų parapijos klebonas kun. Žilvinas Zinkevičius.

Šv. Mišių pabaigoje buvo įteiktos padėkos mūsų geradariams. Po to visi ėjome į seminarijos refektorių, kur valgėme vakarienę ir kur seminaristai dėkingumą geradariams išreiškė patriotine partizanų daina ir giesmėmis. Tai buvo malonios bendrystės vakaras.

Dėkojame ūkininkams iš Babtų seniūnijos. Linkime jiems Dievo palaimos ir Švč. M. Marijos globos..

Klier. Dovydas Paulikas

ALBUMAS.jpg

Klier. Tautvydo Kapcevičiaus nuotraukos

Komentarai:

Palikite atsiliepimą(Nerodomas viešai .)