Padėkos vakaras

kui_vakaro.jpg

Paskutinį vakarą prieš išvykstant seminaristams žiemos atostogoms, šventiškai pasipuošusioje Kauno kunigų seminarijoje vyko padėkos vakaras skirtas visiems mūsų geradariams. 

Vakaras prasidėjo šv. Mišiomis, kurias aukojo arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas, su juo kartu konceliabravo seminarijos rektorius mons. Aurelijus Žukauskas, prelatas Vytautas Vaičiūnas, seminarijos dvasios tėvas kun. Andrius Končius, kun. Juozapas Marija Žukauskas OFM ir propedeutinio kurso vadovas kun. Donatas Grigalius. Šv. Mišioms patarnavo mūsų jauniausieji bendruomenės nariai atvykę iš Šiluvos bei seminaristų choras vadovaujamas Vitos Laidanskaitės-Vaitkevičienės.

Homilijoje arkivyskupas atkreipė dėmesį į Mariją, priėmusią ir patikėjusia angelo žinia ir Zachariją, kuris nesugebėjo iš karto patikėti Viešpaties veikimu. Dievas ateina į pasaulį, į kiekvieno mūsų gyvenimą, kad atliktų tai ką Jis yra pramatęs ir tai kas žmogišku supratimu yra neįmanoma, su Dievo pagalba tampa įmanoma. Galima sakyti, kad šiandien jaunam žmogui yra neįmanoma rinktis Jėzaus apaštalų kelią ir vis dėlto iš arkivyskupo pateiktų kunigų gyvenimų matyti, kad jie džiaugiasi tokiu pasirinkimu.

Po šv. Mišių visi svečiai buvo pakviesti prie šventinio stalo. Rektorius šiais metais už įvairias tarnystes bei artimo meilės darbus skyrė padėkas septyniems nominantams.

Džiaugiamės ir dėkojame Dievui už atliktus darbus, išlaikytus egzaminus ir pašaukimą sekti Viešpačiu, būti jo mokiniais.

V kurso klierikas Liutauras Vilėniškis
Nuotraukų autorius:  IV kurso klr. Edgaras Versockis

ALBUMAS.jpg

Komentarai:

Palikite atsiliepimą(Nerodomas viešai .)