PAL. JURGIO MATULAIČIO MINĖJIMAS

Sausio 27 d. Kauno kunigų seminarijos klierikai ir vadovybė dalyvavo Pal. Jurgio Matulaičio liturginiame minėjime Marijampolėje.

Matulaitis2015.jpg

 

Pal. arkivyskupo Jurgio Matulaičio atnaujintos marijonų vienuolijos tėvai ir taip pat jo  įkurtos Marijos vargdienių seserų vienuolijos sesutės, drauge su Pal. Jurgio Matulaičio draugijos nariais šia iškilminga proga paruošė visos dienos programą, kuri prasidėjo 10 val. Marijampolės dramos teatre. Rytinėje programos dalyje klausėmės konfrencijos tema „Katalikai Ukrainoje: vienybė išbandymų akivaizdoje“. Pranešimą skaitė Ukrainos Marijonų vienuolijos vyresnysis, tėvas Viktor Lutkovskiy MIC. Išgirdome faktus, kuriuos nutyli žiniasklaidos priemonės – apie buvusio prezidento sąmoningai nuskurdintą Ukrainos kariuomenę, apie nežmonišką samdinių iš Rusijos ir Kaukazo elgesį su į nelaisvę patekusiais Ukrainos kariais, apie katalikų padėtį Rusijos okupuotame Krymo pusiasalyje. Tėvas Viktor minėjo, jog karo baisumus patiriantys ir nuolatinėje mirties akivaizdoje esantys Ukrainos kariai dažnai atsiverčia ir išpažįstą Jėzų Kristų savo Viešpačiu ir Gelbėtoju. Taip pat svečias dėkojo Lietuvos žmonėms už paramą, kuri pasiekia ukrainiečius ir už maldą, kuri šiai šaliai yra labai svarbi.

12 val. Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolo bazilikoje šventėme Eucharistiją drauge su vienuolika Lietuvos vyskupų, gausiu būriu kunigų bei broliais klierikais iš Telšių Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos. Nors buvo darbo diena, į baziliką susirinko tikrai nemažai tikinčiųjų, kurių didžiąją dalį sudarė iš įvairių Lietuvos vietų ir net iš Lenkijos atvykę Pal. Jurgio Matulaičio draugijos nariai.

Esame dėkingi Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolo bazilikos klebonui Andriui Šidlauskui MIC už šiltą priėmimą ir vaišingumą. Tegul gerasis Dievas saugo ir globoja Lietuvos tėvus marijonus ir Marijos vargdienių sesutes, palaimintojo arkivyskupo Jurgio Martulaičio pavyzdžiu pasišventusius artimo ir Dievo meilei.

Komentarai:

Palikite atsiliepimą(Nerodomas viešai .)