PAL. JURGIO MATULAIČIO MINĖJIMAS

MATULAITIS_2016.jpg

Sausio 27 d. Kauno kunigų seminarijos klierikai ir vadovybė dalyvavo Pal. Jurgio Matulaičio liturginiame minėjime Marijampolėje.

12 val. Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolo bazilikoje šventėme Eucharistiją drauge su Lietuvos vyskupais, į šventę atvykusiais kunigais bei gausiu tikinčiųjų būriu. Eucharistijos šventimui vadovavo Jo Ekscelencija Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius SJ, homiliją pasakė Kauno arkivyskupo augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas. Galiybe dalyvauti Pal. Jurgio Matulaičio minėjime ypatingai džiaugėsi Kauno kunigų seminarijos ketvirtojo kurso klierikai, nes palaimintasis Jurgis yra jų kurso globėjas. Po Eucharistijos Šv. Arkangelo Mykolo parapijos klebono Andriaus Šidlausko MIC buvome pakviesti pasivaišinti ir pabendrauti prie pietų stalo.

Komentarai:

Palikite atsiliepimą(Nerodomas viešai .)