PAS ŠV. BENEDIKTO SESUTES

IMG_8165.JPG

Kovo 16 d. Kauno kunigų seminarijos klierikai, seminarijos rektorius ir dvasios tėvas svečiavosi pas Kauno seseris benediktines.

18 val. drauge su sesutėmis šventėme Eucharistiją, kuriai vadovavo vienuolyno kapelionas ir Kauno arkivyskupijos kancleris mons. Adolfas Grušas. Po Eucharistijos šventimo sesuo Gabrielė papasakojo Kauno seserų benediktinių bendruomenės istoriją, pravedė ekskursiją po vienuolyną ir bažnyčią. Artimiau susipažinti bei pabendrauti galėjome prie sesučių paruošto vakarienės stalo, ant kurio padėjome ir mūsų atsineštą tortą su benediktinišku šūkiu „ora et labora“ – „melskis ir dirbk“. Mes žinome, kad Kauno seserys benediktinės kasdien meldžiasi už kunigus ir už mus – Kauno kunigų seminarijos klierikus. Ši sesučių malda mums yra labai svarbi, esame labai joms dėkingi už ją. Džiaugiamės, jog šiais bažnytiniais metais, dedikuotais pašvęstajam gyvenimui, galime iš arčiau pažinti žmones, savo gyvenimus dovanojančius Dievui ir Bažnyčiai.

Komentarai:

Palikite atsiliepimą(Nerodomas viešai .)