Pašaukimų savaitgalis "Tu Viešpaties lauki ir vyriškai elkis" (Ps 26,14)

Paaukim_savaitgalis.jpg

Balandžio 20-22 dienomis Kauno kunigų seminarijos bendruomenė į savo aplinką pakvietė jaunus vyrus, svarstančius savo pašaukimą.

Šių metų pašaukimų savaitgalio tema 26 – osios psalmės eilutė „Tu Viešpaties lauki ir vyriškai elkis“. Savaitgalio dalyviai turėjo galimybę permąstyti savo vyriškumą, išgirsti Viešpaties balsą, melstis kartu su seminaristais ir padedant pakviestiems kalbėtojams įsigilinti į įvairius atsiliepimo į Viešpaties kvietimą būdus.

t. Aldonas Gudaitis SJ kalbėjo „Apie vyriškumą kunigystėje“, Audrius  Globys kalbėjo „Apie vyriškumą šeimoje“, diakonas Benas Ulevičius kalbėjo tema „Ar tikėjimas vyriškas dalykas“.

Pašaukimų savaitgalio dalyviai galėjo pajusti ir seminaristo gyvenimo kasdienybę, kartu melstis brevijoriaus  maldą, dalyvauti adoracijoje, švęsti Eucharistiją. O taip pat, pašaukimų savaitgalio dalyviams, klierikai surengė pikniką seminarijos kieme, kuriame netrūko ir sporto varžybų ir įdomių diskusijų, kartu žiūrėjome R. Aušroto pristatytą filmą apie Šv, Ignacą Lojolą.

Džiaugiamės pavykusiu savaitgaliu, dėkojame visiems kalbėtojams ir visiems prisidėjusiems, kad pašaukimų savaitgalis taptų realybe.

Klierikas Mantas Jakštas

Nuotraukų autoriai: klierikai Edgaras Versockis ir Mantas Šideikis

ALBUMAS.jpg

Komentarai:

Palikite atsiliepimą(Nerodomas viešai .)