PAŠTUVOS ŠV. BARBOROS BAŽNYČIOS PAŠVENTINIMAS

IMG_0473.JPG

Rugsėjo 20 d. Kauno kunigų seminarijos klierikai dalyvavo Paštuvos kaimo bažnytėlės pašventinimo apeigose, kuri buvo pastatyta vietoje ankščiau čia stovėjusios, tačiau sudegusios medinės bažnyčios.

Vilkijos, Seredžių ir Paštuvos bažnyčios klebonas senąją sudegintą bažnyčią atstatė nauja mūrine bažnyčia. Bažnyčios statymas buvo pradėtas dar prie ankstesnio arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus SJ ir baigta statyti jau prie dabartinio arkivyskupo Liongino Virbalo SJ, kuris ją ir pašventino. Liturgijoje dalyvavo Kauno arkivyskupas, prezidentas Valdas Adamkus, valdžios atstovai, gerumo ąžuolo organizacijos nariai, kunigai. Arkivyskupas homilijos metu visus žmonės ragino jungtis, vienytis, auginti vienybės daigus. Bei taip pat paaiškino žmonėms bažnyčios dalių prasmę. Kalbėjo apie bažnyčios duris, kurios simbolizuoja Kristų vartus. Sakykla – Dievo žodžiui skelbti, palaiminimo kalnas, į mus prabylantis Dievas. Krikštykla – išvadavimą iš nuodėmių. Altorius – aukos akmuo. Pabaigoje arkivyskupas palinkėjo, kad bažnyčia būtų visų namai, maldos ir Dievo garbinimo vieta. Pabaigoje liturgijos buvo įteiktos atminimo dovanos. Po pašventinimo liturgijos visi buvo pakviesti pasivaišinti koše ir nuotaiką praskaidrino Babtų pučiamųjų orkestras.

II kurso klierikas Edgaras Versockas

Komentarai:

Palikite atsiliepimą(Nerodomas viešai .)