PAVASARIO SEMESTRO PRADŽIA

peramziusPasibaigus žiemos atostogoms, sausio 23 – 27 dienomis Šiaulių jėzuitų naujokyne, Pumpėnų Įsikūnijusio Dievo Žodžio ir Baltriškių Tiberiados brolių vienuolynuose vyko seminaristams skirtos rekolekcijos. Joms pasibaigus klierikai grįžo į savo Alma Mater. 


Sausio 30d., prieš prasidedant pavasario semestrui, visa seminarijos bendruomenė vyko į Šiluvą, kur dangiškosios Dievo Motinos globos prašyta ateinančiam pusmečiui.

Šiluvos Jono Pauliaus II piligrimų centro konferencijų salėje vyko bendruomenės valanda, kurios metu  rektorius mons. Aurelijus Žukauskas supažindino seminaristus su akademiniu kalendoriumi, aptarė dienotvarkės pasikeitimus, pristatė seminarijos ekonominę padėtį. Pasibaigus jai, buvo galima  vieniems su kitais pabendrauti neformalioje aplinkoje.

Rytojaus dieną piligrimų centro koplyčioje Šventų Mišių šventimui vadovavo Šiluvos parapijos klebonas kun. Erastas Murauskas, drauge koncelebravo seminarijos vadovybė. Sakydamas homiliją, kun. Erastas akcentavo, jog Dievas visada gelbsti Juo pasitikinčius. Net tada, kai atrodo, jog nebėra vilties, Jis skuba padėti žmogui.

Po Šventų Mišių vykusioje konferencijoje kun. Erastas Murauskas pasidalijo mintimis apie iššūkius, laukiančius ateities kunigo. Prelegentas trumpai pristatė dabartinę jaunimo situaciją, pasidalijo mintimis apie Bažnyčios ir populistinės žiniasklaidos santykius. 

Vėliau  seminarijos bendruomenei buvo sudaryta galimybė apžiūrėti neseniai gaisro nuniokotą Tytuvėnų vienuolyną.

Komentarai:

Palikite atsiliepimą(Nerodomas viešai .)