PAŽINK SAVO KRAŠTĄ' 2015

pazink.JPG

Gegužės 8 – 9 dienomis Kauno kunigų seminarijos bendruomenė lankėsi Žemaitijoje.

Šiemet ir vėl drauge su geru seminarijos bičiuliu doc. dr. Antanu Bernatoniu leidomės į pažintinę kelionę, kurios kryptis šį kartą buvo Žemaitija. Galutinis kelionės tikslas - Plateliai, p. Antano tėviškė, bet pakeliui užsukome į Rietavą, Pakutuvėnus ir Plungę. Atvykę prie didingos Rietavo Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios apsidžiaugėme radę atviras duris, tad įėję į vidų pagarbinome Dievą ir pagiedojome giesmę Dievo Motinai Švč. Mergelei Marijai. Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejuje Otilija Gricienė, šio muziejaus darbuotoja, išsamiai papasakojo apie šios kunigaikščių giminės kilnius darbus, nuveiktus Rietavo ir Lietuvos labui. Išvykdami dovanų gavome vertingą dovaną – atskiroje knygelėje trimis kalbomis išleistus Mykolo Kleopo Oginskio priesakus keturiolikmečiui sūnui Irenėjui, 1822 m. išvykstančiam mokytis į Italiją. Šiuose priesakuose aiškiai atsispindi krikščioniškoji pasaulėžiūra ir vertybės, kuriomis ši kunigaikščių giminė gyveno – tai meilė Dievui ir bet kurio luomo žmogui.

Vykdami apžiūrėti Plungės dvaro rūmų, kuriuos taip pat įkūrė Oginskių giminės atstovas kunigaikštis Mykolas, trumpam užsukome į Pakutuvėnus. Užėję į bažnytėlę sutikome br. Alvydą Virbalį OFM, mums papasakojusį brolių pranciškonų apsigyvenimo šioje vietoje istoriją.

Vakarėjant pasiekėme nakvynės vietą Plateliuose, netoli ežero esančią mūsų bičiulio Antano gimtąją sodybą. Skanaudami seminarijos prefekto kun. Kęstučio ir klieriko Liutauro paruoštą vakarienę džiaugėmės šiltu susitikimu su Platelių bendruomenės pirmininke mokytoja Vitalija Lukavičiene, su bibliotekininke Aušra Viliene, mokytojomis Stanislava Stripiniene ir Virginija Strakšyte. Pavakarienevę ir prasmingai pabendravę, drauge meldėmės giedodami Švč. Mergelės Marijos litaniją.

Šeštadieno ryte šventėme Eucharistiją Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčioje ir parapijos klebono kun. Rimvydo Marozo bei Žemaitijos nacionalinio parko kultūros paveldo skyriaus vedėjos Aldonos Kuprelytės lydimi, skubėjome apžiūrėti neįkainojamų šio krašto kultūros paveldo objektų. Aplankėme senąją Beržoro kaimelio Šv. Stanislovo bažnytėlę, Platelių dvaro svirne įkurtą muziejų, apžvalgos bokštą. Prieš išvykdami pasivaikščiojome prie ežero.

Esame labai dėkingi visiems šioje kelionėje sutiktiems žmonėms, mylintiems savąjį kraštą! Ačiū! Bendravimas su Jumis mus labai praturtino!

Komentarai:

Palikite atsiliepimą(Nerodomas viešai .)