Piligrimystė į amžinąjį miestą - Romą

Kelion__Rom.jpg

2018 m. sausio 22 -27 dienomis, Kauno kunigų seminarijos klierikai, lydimi seminarijos dvasios tėvo kun. Andriaus Končiaus, bei kun. Roberto Urbonavičiaus ir kun. Nerijaus Pipiro, išvyko ilgai laukton kelionėn į amžinąjį miestą – Romą.

Nurimus šventiniam šurmuliui, po įvairių tarnysčių parapijose ir šiek tiek pailsėję, sugrįžome atgal į seminariją, tačiau neilgam.  Seminarijos rektoriaus mons. Aurelijaus Žukausko palaiminti išvykome į lauktąją piligrimystę – maldos, šventųjų relikvijų, bendrystės su broliais laiką.

Atvykę į Romą, pirmiausiai įsikūrėme jaukiuose Šv. Kazimiero lietuvių kolegijos svečių namuose „Villa Lituania“. Tačiau kadangi privalėjome aplankyti nemažai svarbių vietų, nieko nelaukę, leidomės į kelią.

Per penkias piligriminės kelionės dienas aplankėme keturias didžiąsias Romos bazilikas. Pirmiausiai, lankėmės Laterano Šv. Jono  bazilikoje, kuri yra Popiežiaus – Romos vyskupo katedra. Vėliau buvome Šv. Pauliaus bazilikoje, kurioje meldėmes ekumeninėse pamaldose kartu su popiežiumi Pranciškumi bei kitų krikščionių Bažnyčių bei bendrijų nariais. Taip pat, Didžiojoje Švč. Marijos bazilikoje (Santa Maria Maggiore), kuri ir šiandien yra ypač mylima tikinčiųjų, ir kurioje prieš kiekvieną apaštalinę kelionę apsilanko Popiežius Pranciškus. Ir žinoma, galiausiai lankėmės Šv. Petro bazilikoje Vatikane į kurią užėjus, akimirkai visi sustingome nuo didybės ir grožio, skirto mūsų Kūrėjui. 

Vieną piligrimystės dieną paskyrėme išvykai į Asyžių, kur meldėmės prie Šv. Pranciškaus ir Šv. Klaros relikvijų, šventėme Eucharistiją Porciunkulės bažnytėleje, bei pasivaikščiojome tais pačiais takais, kaip ir šie didūs šventieji.  Taip pat grįždami atgal į Romą, aplankėme Šv. Viterbo Rožę. 

Didžiulis džiaugsmas ir malonė, buvo dalyvavimas Šv. Tėvo Pranciškaus trečiadienio bendrojoje audiencijoje, Šv. Petro aikšteje.  Popiežius, savo kalboje, prisiminė savo apaštalinę kelionė į Čilę ir Peru.

Paskutinį vakarą Romoje, gražų priėmimą, mums surengė Popiežiškosios lietuvių Šv. Kazimiero  kolegijos rektorius kun. Audrius Arštikaitis.  Jis papasakojo mums kolegijos istoriją, aprodė pačią kolegija, ir palinkėjo gabiausiems vieną dieną sugrįžti į kolegija, jau kaip jos studentams.

Per visą piligrimystės laiką aplankėme gausybę šventų vietų, gražiausių bažnyčių, įvairių šventųjų relikvijų, bei pamatėme pirmųjų krikščionių katakombas. Tačiau visų svarbiausia, kad visose aplankytose vietose galėjome šlovinti Viešpatį, už Jo didybę, už Jo gerumą, ir bendrystę, kurią išgyvenome visos kelionės metu. 

Norime padėkoti visiems kurie prisidėjo prie šios piligrimystės.  Viešpačiui, kad lydėjo ir globojo mus kelyje, leido dar labiau pažinti Jį ir suprasti savo pašaukimo esmę. Dėkojame seminarijos vadovybei, dvasios tėvui ir lydėjusiems kunigams, už skirtą laiką, energiją ir entuziazmą organizuojant šią kelionę. Taip pat dėkojame visiems geradariams, kurių prisidėjimu ir maldomis galėjome prisiliesti prie bažnyčios ištakų ir dar labiau pasijusti visuotinės bažnyčios dalimi. 

I kurso klierikas Mantas Jakštas
Nuotraukų autorius:  IV kurso klr. Edgaras Versockis

ALBUMAS.jpg

Komentarai:

Palikite atsiliepimą(Nerodomas viešai .)