PIRMAKURSIŲ IŠVYKA Į ŠILUVĄ

Gruodžio 13 d. pirmo kurso klierikai vyko į Šiluvą pasimelsti ir susitikti su propedeutinio kurso broliais bei ugdytojais.

isvyka2.JPG

Kauno kunigų seminarijoje yra sena „kurso dienos“ tradicija, kuomet viename kurse studijuojantys klierikai gali savaitgalį išvykti iš seminarijos truputį pailsėti ar šiaip turiningai praleisti laiką drauge. Sekdami šia puikia tradicija septyni pirmo kurso klierikai nusprendė nuvykti į Šiluvą aplankyti keturių seminarijos propedeutinio kurso brolių. Prieš atvykdami į Šiluvą apsilankėme Bernotuose - žinomo poeto, buvusio ilgamečio Kauno kunigų seminarijos rektoriaus prelato Jono Mačiulio Maironio tėviškėje. Kiekvieno mėnesio tryliktoji – tai Marijos diena Šiluvoje, tad drauge su arkivyskupu Sigitu Tamkevičiumi SJ, Kauno I dekanato kunigais bei gausiai susirinkusiais piligrimais 12 val. meldėmės Šv. Mišiose Šiluvos bazilikoje. Popietę praleidome su propedeutinio kurso klierikais - pasimeldėm Šv.  pop. Jono Pauliaus II namų koplyčioje, pabendravome ir  apsikeitėme lauktuvėmis.

Komentarai:

Palikite atsiliepimą(Nerodomas viešai .)