Poezijos knygos pristatymas

vytautas.jpg

Kovo 30 d. seminaristai dalyvavo prelato profesoriaus Vytauto Stepono Vaičiūno poezijos knygos “Amžinybės pėdsakai” pristatyme, vykusiame Maironio lietuvių literatūros muziejuje. 

Pristatymo metu muziejaus direktorė poetė Aldona Ruseckaitė prelatą vadino poetu, o jo kūrybinį palikimą - kitiems paliekamais turtais. Iš tiesų, tai jau penktoji prelato poezijos knyga, atstovaujanti pastarąjį dešimtmetį atgijusiai lietuvių dvasininkų sakralinei poezijai.  Knygos redaktorius, taip pat poetas Robertas Keturakis pastebėjo, jog prelato Vytauto eilėraščiai artimi visiems žemumos ir aukštumos gyventojams. Juose tarsi dvasinė siela norėtų paguosti mūsų kūnišką laikinumą. 

Pats prelatas skaitė savo eiles ir kalbėjo, jog prašo Dievo ne sau garbės, bet dvasinės naudos kitiems. “Raštai pasilieka, gal ir ateityje kas juos skaitys” - sakė poetas prelatas. 

Pasaulio lietuvių centro direktorius ir šios knygos leidėjas Valdas Kubilius kalbėjo, jog skaitydami šią poeziją galime rasti savo gyvenimo prasmės atsakymus. Tai tarsi teologinis vadovėlis permąstyti savo gyvenimui. “Pasaulis sumišęs, perkainojamos vertybės, tauta išssivaikšto, jaučiamės bejėgiai - o ši kūryba kaip mažas švyturėlis šioje aplinkoje”, - savo įžvalgomis dalinosi Valdas Kubilius.  

Pabaigoje klierikai pagiedojo giesmę “Viešpats pakrantėj stovėjo”, o arkivyskupas Sigitas Tamkevičius dėkojo už gilias prelato įžvalgas, kurias ne poetams būtų sunku įžvelgti. 

V kurso klierikas Sigitas Jukštas

ALBUMAS.jpg

Komentarai:

Palikite atsiliepimą(Nerodomas viešai .)