PRELATO VYTAUTO STEPONO VAIČIŪNO POEZIJOS KNYGOS SUTIKTUVĖS

Spalio 3 d. Maironio lietuvių literatūros muziejuje buvo pristatyta  prelato, Kauno kunigų seminarijos studijų dekano, prof. Vytauto Stepono Vaičiūno poezijos knyga „Tau atviras Dangus“.

Tau_atviras_Dangus.JPG

Pasitikti naujai išleistos poezijos knygos ir drauge pasidžiaugti susirinko tikrai nemenkas prelato giminaičių, draugų bei kolegų būrys – salėje neužteko sėdimų vietų! Sutiktuvėse žodį apie prelato kūrybą tarė knygos redaktorius Robertas Keturakis, leidėjas Valdas Kubilius. Eiles iš naujosios knygos skaitė aktorius Egidijus Stancikas bei pats autorius. Tarp pasisakymų ir eilių skaitymų klausėmės solistės Žermenos Buliauskaitės – Lunskienės atliekamų dainų. Prelatas visus atėjusius pakvietė pabendrauti ir pasivaišinti vakariene.

Komentarai:

Palikite atsiliepimą(Nerodomas viešai .)