REKOLEKCIJOS BENEDIKTINŲ VIENUOLYNE

Paskutinę sausio mėnesio savaitę Kauno kunigų seminarijos klierikai praleido tyloje ir maldoje, svečiuodamiesi benediktinų vienuolyne Palendriuose.

palendriai2015.JPG

 

Po mėnesį trukusių žiemos atostogų Kauno kunigų seminarijos klierikai pavasario semestrą pradėjo rekolekcijomis. Rekolekcijos tai laikas praleistas tyloje ir maldoje ir skirtas bendrystės su Dievui atnaujinimui. Kauno kunigų seminarijos klierikai bendras rekolekcijas atlieka du kartus metuose – rudenio ir pavasario studijų semestrų pradžioje.

Šį kartą rekolekcijoms mus labai svetingai priėmė vienuoliai benediktinai, nuo 1998 m. pastoviai gyvenantys Palendriuose, Kelmės rajone.

Apgyvendinti vienuoliškose celėse brolių vienuolių buvome pakviesti drauge su jais gyventi pagal šv. Benedikto reguloje nustatytą dienotvarkę, kurią apibrėžia posakis „Ora et labora“ – „Melskis ir dirbk“. Tad septynis kartus dienoje šlovinome Dievą susirinkdami į vienuolyno bažnyčią liturginėms valandoms ir Eucharistijos šventimui. Bendruomeninė liturginių valandų malda – tai svarbiausia ir pagrindinė brolių benediktinų veikla, kuria jie pašventina laiką, dienos ir nakties metu šlovindami Viešpatį psalmėmis. Palendrių Šv. Benedikto vienuolyne  liturginės valandos giedamos lotyniškai, senąja grigalinio giedojimo forma. Likusį laiką skyrėme darbui – galėjome drauge su vienu iš brolių darbuotis miške, taip pat plauti indus ar atlikti tvarkymo darbus vienuolyno viduje ir kieme. Du kartus dienoje susitikdavome su tėvu Grigaliumi, kuris mums pateikė medžiagą mąstymui. Tėvas Grigalius kalbėjo įvairiomis temomis – apie Abraomą kaip apie tikėjimo ir atsiliepimo į pašaukimą pavyzdį, taip pat apie psalmes, apie „Tėve mūsų“ maldos prasmę. Vieną vakarą turėjome galimybę bendrauti ir su vienuolyno prioru – tėvu Kazimieru. Priešpaskutinę rekolekcijų dieną – šeštadienį susitikome su visa brolių bendruomene rekreacijos kambaryje, bendravome drauge gerdami arbatą. Po to brolis Lukas aprodė visą vienuolyną, nuotaikingai papasakodamas apie vienuolių kasdienybę.

Dėkojame Dievui už šį rekolekcijų laiką ir už taip broliškai mus priėmusius vienuolius benediktinus, pašventusius savo gyvenimus Dievo šlovinimui ir nuolat tyloje besimeldžiančius už visą pasaulį.

Norintys apsilankyti Palendrių Šv. Benedikto vienuolyne ar sužinoti daugiau apie benediktiniškąjį dvasingumą daug naudingos informacijos gali rasti vienuolyno internetinėje svetainėje: www.palendriai.lt

Komentarai:

Palikite atsiliepimą(Nerodomas viešai .)