REKOLEKCIJOS IR PAVASARIO SEMESTRO PRADŽIA

Kauno kunigų seminarijos klierikai naująjį studijų semestrą pradėjo penkių dienų rekolekcijomis pas Betliejaus Mergelės Marijos Ėmimo į dangų ir šv. Bruno vienuolijos seseris Paparčiuose, Kaišiadorių rajone.

Po ganėtinai ilgų, daugiau nei vieną mėnesį trukusių atostogų sausio mėn. 27 d. į seminariją sugrįžo penki klierikai. Tądien ir išvykome atlikti penkių dienų rekolekcijų į Paparčius, pas Betliejaus sesutes, kurios nuo 1994 metų Lietuvoje gyvena paslėptą, dykumos patirtimi grįstą ir vien tik Dievo garbinimui pašvęstą gyvenimą.

Tyla, Dievo Žodis ir nuostabi valandų liturgija, -  tai dovanos, kuriomis sesutės tomis dienomis dalijosi su mumis. Dieną pradėdavome Eucharistijos šventimu ir rytine malda, trukdavusia dvi su puse valandos. Matant su kokia meile ir atsidavimu seserys šlovina Viešpatį, laikas praleistas bažnyčioje įgaudavo ypatingą vertę. Pasimeldę ir papusryčiavę, drauge su mūsų dvasios tėvu Severinu OFM ir sesutėmis skaitydavome dienos Evangelijos tekstą pasidalindami tuo, ką Dievas per savo Žodį byloja kiekvienam asmeniškai. Likęs dienos laikas buvo skirtas išgyventi bendrystę su Jėzumi tyloje, kurią visgi kartais nutraukdavo džiaugsmas, kylantis iš broliško buvimo kartu.

Esame labai dėkingi sesutėms, seseriškai mus priėmusioms į savo kasdienybę, kuri yra tylus ir nuolankus kelias į Meilę.

Komentarai:

Palikite atsiliepimą(Nerodomas viešai .)