Rekolekcijos Kulautuvoje

kulautuvoje.jpg

   Sugrįžę po žiemos atostogų į Kauno kunigų seminariją, mūsų seminaristai dalyvavo 5 dienų tylos rekolekcijose Kulautuvoje.

Rekolekcijas vedė kun. Stasys Kazėnas SJ tema - „Jėzaus draugai“. Seminaristai turėjo progą susikaupti prieš naująjį semestrą, atnaujinti ir pagilinti maldos gyvenimą, atlikti išpažintį, kiekvieną dieną susitikti su jam skirtu dvasios palydėtoju, atlikti mąstymą su Šv. Raštu. Dėkojame kun. Stasiui Kazėnui ir mūsų palydėtojoms į artimesnį ryšį su Jėzumi s. Bernadetai Mališkaitei SJE ir Virginijai Malinauskienei.

V kurso klierikas Liutauras Vilėniškis

ALBUMAS.jpg

Komentarai:

Palikite atsiliepimą(Nerodomas viešai .)