Rekolekcijos Miroslave

rekolekcijos.jpg

Rugpjūčio 30 d. — rugsėjo 2 d. Kauno kunigų seminarijos klierikai atliko rekolekcijas Miroslavo miestelyje.

Kaip kiekvienus mokslo metus, taip ir šiuos pradėjome seminarijos rekolekcijomis — laiku, skirtu pabūti Dievo artumoje. Ketvirtadienio vakarą  mus, kartu su seminarijos dvasios tėvu kun. Andriumi Končiumi nuvykusius į rekolekcijų vietą Miroslavo miestelyje, pasitiko parapijos klebonas kun. dr. Miroslav Dovda, kuris tą vakarą papasakojo savo pašaukimo ir tarnystės istoriją. Antrąją rekolekcijų dieną pradėjome Šventosiomis Mišiomis. Rekolekcijas tą dieną vedė kun. Petras Pich. Vakare vyko Švenčiausiojo Sakramento adoracija ir susitaikymo pamaldos. Trečiąją rekolekcijų dieną mus aplankė „Gyvųjų akmenų“ bendruomenės nariai. Jie dalijosi savo gyvenimo sekant Kristumi patirtimi. Vakare rinkomės bažnyčioje melstis, giedoti Dievui, kalbėtis apie Šventosios Dvasios dovanas. Paskutinę rekolekcijų dieną, išklausę dvasios tėvo mokymą apie evangelinį identitetą, kartu su parapijos bendruomene šventėme sekmadienio Šventąsias Mišias.

Klierikas Dovydas Paulikas

Nuotraukų autorius: klierikas Edgaras Versockis


ALBUMAS.jpg

Komentarai:

Palikite atsiliepimą(Nerodomas viešai .)