REKOLEKCIJOS  PAŠTUVOJE

PASTUVA.JPG

Rugsėjo 1 – 5 dienomis Kauno kunigų seminarijos klierikai buvo išvykę į Paštuvą, seserų karmeličių vienuolyną, penkių dienų rekolekcijoms.


Sesučių karmeličių labai svetingai priimti ir naujojo seminarijos dvasios tėvo kun. Aldono Gudaičio SJ vadovaujami, galėjome leistis į asmeniškesnį susitikimą su Jėzumi tyloje.

Tėvo Aldono paraginti, ieškojome Dievo Kūrėjo pėdsakų gamtoje, apmąstydami Šventojo Rašto ištraukas laukėme Dievo prabylant per visas žmogiškąsias jusles, taip pat ir vaizduotę. Remdamasis Šv. Ignaco Lojolos dvasingumu, tėvas Aldonas pateikė konkrečių pasiūlymų kaip atlikti kasdienį mąstymą, dvasių skyrimą, sąžinės peržvalgą.

Kiekvieną dieną drauge su sesutėmis karmelitėmis šventėme Eucharistiją bei galėjome jungtis į bendrą maldą – liturginių valandų šventimą. Išvykstant namo sesutės kiekvienam klierikui padovanojo po indelį medaus ir pažadėjo už kiekvieną iš mūsų melstis. Esame labai dėkingi sesutėms už maldą, dosnumą ir svetingumą, o tėvui Aldonui už kantrybę ir jėzuitišką išmintį, kuria su mumis jis taip pat dosniai pasidalino.

Komentarai:

Palikite atsiliepimą(Nerodomas viešai .)