Rekolekcijos Šiluvoje

semrekolekcijosmaz.jpg

Sausio 28 d. — 31 d. Kauno kunigų seminarijos klierikai atliko rekolekcijas Šiluvos miestelyje.


Rekolekcijos — laikas, skirtas pabūti Dievo artumoje. Taigi, ne išimtis buvo ir šios rekolekcijos. Jas vedė Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikos vikaras kun. Darius Vasiliauskas. Per šias rekolekcijas klierikai dalyvavo Šv. Mišiose, Švč. Sakramento adoracijose, taip pat klausėsi  liudijimų, meldėsi rožinį, brevijorių, Dievo Gailestingumo vainikėlį, bei ėjo kryžiaus kelią. Tai puikiai praleistas ir įprasmintas laikas, kuris pamaitino ne tik Dvasią, bet ir kūną.

Klier. Dovydas Paulikas

Komentarai:

Palikite atsiliepimą(Nerodomas viešai .)